ИШОНЧ ТЕЛЕФОНИ
(0 371) 200 88 11
ЯГОНА ТЕЛЕФОН
(0 371) 232 80 63

Toshkent viloyatida komrpsiyaga qarshi kurashish bo'yicha 2022-yi| yanvar-iyun oylariga mo'ljallangan Dastur loyihasi