Bizning yangi veb saytimiz

Tamikaev Abdivakhob Ulashbaevich

address: 111800, Eshonguzar Ave., Mustakillik Street 23

Telephone: 0-370-97-53-800

Fax: 0-370-97-53-800

E-mail: zangiota@umail.uz

website: zangiota.toshvil.uz

Days of reception: Friday from 09:00 to 14:00

Charter of the hokimiyat of Zangiata region

zangiota.jpg